Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ ХЕРБАЛНИХ СИРОВИНА И ПРОИЗВОДА

СЕМИНАР ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ ХЕРБАЛНИХ СИРОВИНА И ПРОИЗВОДА

17. април 2013.

Стручњаци Едукативно-информативног центра су данас одржали семинар за чланове Удружења произвођача хербалних сировина и хербалних производа – Herbal PharmaNet, на коме су учесницима били представљени начини заштите појединих права интелектуалне својине који су битни за њихово пословање.

Поред тема о значају заштите права интелектуалне својине за привреднике, заштите знака жигом и спољашњег облика производа индустријским дизајном, тема патентне заштите је детаљно обрађена са посебним освртом на специфичности области којом се чланови удружења баве и праћена је радионицом о претраживању патентне документације.