Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР У ИНСТИТУТУ ЗА ФИЗИКУ

15. април 2013.

Семинар о основама интелектуалне својине и патентне заштите одржан је данас за око 30 сарадника Института за физику. Посебно је истакнут значај патентне заштите и интелектуалне својине за Институт за физику као водећу научно истраживачку организацију у Републици Србији уз навођење примера трансфера технологије и успешне комерцијализације интелектуалне својине.

Ова и остале теме семинара, као што су проналасци настали у радном односу, затим поступак признања патента и значај патентних информација су побудиле велико интересовање присутних, што се огледало у дискусији током целог семинара.