Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАНА 9. КОНФЕРЕНЦИЈА КВАЛИТЕТА У РЕГИОНУ

30. октобар 2009.

У Зрењанину је 29. октобра одржана девета конференција квалитета у региону под називом „Унапређење пословних процеса – квалитетом против кризе“ у организацији Одбора за квалитет Привредне коморе Зрењанин. Завод је том приликом одржао предавање под називом „Значај заштите знака производа, дизајна и географске ознаке порекла“.