Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊА ЗА ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР

11. април 2013.

Представници Едукативно-информативног центра су јуче одржаили предавање о значају заштите и економског искоришћавања ИС у раду научно-истраживачких установа у Институту за рударство и металургију у Бору. Предавању је присуствовало око 40 научних радника и истраживача овог института, као и неколико представника Техничког факултета у Бору.

Семинаром су била обухваћена сва права интелектуалне својине са аспекта научно-истраживачких активности. Већим делом је било речи о поступку за признање патента и претраживању база патененте документације. Имајући у виду да је Институт у децембру прошле године прославио 50 година постојања, учесници семинара су имали прилике да на једном од слајдова предавача погледају читав патентни порфолио свог института.

Учесници семинара су били веома активни, постављали су питања и испољили интересовање за одржавање напредног семинара – радионице о претраживању база патентне документацијe.