Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

О АУТОРСКИМ ПРАВИМА ЗА СТУДЕНТЕ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

О АУТОРСКИМ ПРАВИМА ЗА СТУДЕНТЕ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

12. април 2013.

Пред око седамдесет студената треће године Факултета организационих наука, смер „Информациони системи“, јуче је одржан семинар о ауторским правима и основама система интелектуалне својине. Предавачи Завода за интелектуалну својину су говорили о систему интелектуалне својине, коришћењу патената и жигова, представљени су бројни случајеви из праксе широм света, док је фокус семинара био на заштити софтвера ауторским правом.

У веома интерактивној атмосфери студенти су постављали бројна питања, пре свега у вези са важењем софтвера и других права интелектуалне својине у међународним оквирима, преклапањем различитих права интелектуалне својине, питањем оригиналности и сличности ауторских дела, као и многим другим темама. По завршетку семинара предавачима Завода су уручене захвалнице за одржана предавања.