Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБУКА ПРЕДСТАВНИКА ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

ОБУКА ПРЕДСТАВНИКА ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

10. април 2013.

За представнике Туристичке инспекције је у протекла два дана у Заводу организована радионица у вези са поступком за признање пријаве за заштиту знака жигом. Две групе инспектора имале су прилику да слушају предавања о систему заштите жигова, подобности и сличности, разлозима за одбијање пријаве за признање жига, али и да лично учествују у решавању две студије случаја.

Предавачи из Завода за интелектуалну својину говорили су, између осталог, о карактеристикама система заштите жигова, начелима од којих се полази приликом процедуре регистрације или одбијања жига, уз мноштво примера из праксе Завода. Демонстрирана је велика заинтересованост за ову тему, која се нарочито испољила током решавања датих студија случаја, у оквиру којих се развијала дискусија на тему сличности, потенцијалног стварања забуне код потрошача и сличности класа Ничанске класификације.