Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБУКА ЗА ПОЛАЗНИКЕ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ

ОБУКА ЗА ПОЛАЗНИКЕ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ

8. април 2013.

У петак је у Заводу одржана обука за полазнике прве и друге генерације Правосудне академије. Полазницима обуке је представљена пракса Завода у одлучивању у поступку за признање жига и разлозима за оглашавање ништавим, а пре свега због подобности и сличности жига. Такође, представљено је и колективно остваривање ауторског права музичких стваралаца, интерпретатора и произвођача фонограма.

Поред стручњака Завода који су одржавали ову обуку, судија привредног апелационог суда, Јасмина Стаменковић, представила је и судску праксу у одлучивању по повредама права интелектуалне својине. На крају семинара, полазници су имали прилику да сами дају разлоге за одбијање или признање жига у оквиру неколико примера из праксе Завода.