Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ДАН ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

15. новембар 2009.

За богату историју Завода за интелектуалну својину данашњи дан је од изузетног значаја, будући да је наша институција данас прославила 89. рођендан. У периоду између два рођендана, пословање Завода окарактерисале су бројне успешно окончане активности, нарочито на подручју модернизације законодавног оквира у области интелектуалне својине, а успостављен је и Центар за информисање и едукацију, који ће својим услугама, почев од половине наредне године, дати нову димензију за услуге које Завод пружа у области подршке привредном развоју.