Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБЈАВЉЕН 14. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЗНИКЕ

ОБЈАВЉЕН 14. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЗНИКЕ

1. април 2013.

СИЕПА је расписала 14. јавни позив за доделу 110 милиона динара бесповратне финансијске помоћи малим и средњим предузећима за финансирање активности које доприносе повећању извоза. Од ове године уведене су и нове активности као што су локализација софтверских производа и заштита интелектуалне својине (заштита жига и индустријског дизајна, заштита топографије интегрисаних кола, депоновање софтвера као ауторског дела). Рок за подношење пријава је 26. април.

За програм могу да конкуришу домаћа привредна друштва, предузетници, задруге и пословна удружења, а баве се производњом готових или полуготових производа, као и она привредна друштва која се баве пружањем услуга у области енергетике, грађевинарства, информационих технологија, рециклаже, индустријског и текстилног дизајна. Потребно је, такође, да су привредна друштва последње две године позитивно пословала и у 2011. или 2012. остварила извоз преко 50.000 у сектору производње или 25.000 евра у сектору услуга, односно да су 20% од прихода остварила на међународном тржишту. Активности за које могу бити додељена средства су: самосталан наступ на међународним сајмовима, отварање представништва на страним тржиштима, наступ компанија у оквиру организованих привредних мисија, израда промотивног материјала (дизајн брошура и wеб сајтова), сертификација производа и система управљања кваилтетом. Рефундираће се 50% одобрених трошкова за све активности осим сертифкације производа и система управљања квалитетом, за које ће се рефундирати 75% трошкова.

Од ове године уведене су и нове активности као што су локализација софтверских производа и заштита интелектуалне својине (заштита жига и индустријског дизајна, заштита топографије интегрисаних кола, депоновање софтвера као ауторског дела). Такође, новина је да од ове године за активности самосталног наступа на иностраним сајмовима и организоване привредне мисије могу да се пријаве и извозници почетници.

Државна помоћ се додељује и пословним удружењима која имају најмање 5 чланица, која запошљавају укупно бар 100 запослених, остварују укупан промет од најмање 5 милиона евра и 20% прихода од продаје на међународном тржишту. Рефундира се до 50% трошкова за заједнички наступ на иностраним сајмовима, заједнички наступ у оквиру организованих привредних мисија, отварање представништва у иностранству и за израду заједничког промотивног материјала и wеб сајта удружења.

Агенција за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије (СИЕПА) осму годину заредом додељује бесповратна средстава за финансирање активности које доприносе повећању извоза из Србије. До сада су средства одобрена за више од 1400 привредних субјеката, односно додељено је око 544 милиона динара. У последњем, тринаестом кругу одобрена су средства за 276 појединачних привредних субјеката и 5 удружења привредника.

Рок за подношење пријава је 26. април 2013. године, а сву неопходну документацију и више информација наћи ћете на страници намењеној СИЕПА финансијској подршци за извознике.