Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ

СЕМИНАР О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ

7. март 2013.

Данас је у Привредној комори Београда одржан семинар под називом „Интелектуална својина у дигиталном окружењу – Интернет и нови модели заштите“, у организацији Привредне коморе Београда и Завода за интелектуалну својину.

Међу предавачима су били стручњаци Завода за интелектуалну својину, представници Министарства унутрашњих послова, адвокатских канцеларија и Регистра националног интернет домена Србије. Око стотину присутних имало је прилику да се упозна са коришћењем знакова разликовања на интернету, заштитом ауторских права на интернету, поступањем органа који су надлежни за спречавање повреде ауторског права на интернету, алтернативним решавањем спорова у вези назива интернет домена, Cybersquatting феномена, као и примерима из судске праксе.

Након семинара вођена је дискусија о бројним изнетим темама, док је највише пажње привукло преклапање права на жига и регистровања интернет домена, (не)овлашћено коришћење ауторских права и других права интелектуалне својине у дигиталном окружењу, као и питање јурисдикције над одређеним интернет доменима.

Видео вест за семинара можете погледати на веб-страници Привредне коморе Београда.