Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА У ОБЛАСТИ ПРОНАЛАЗАКА, ДИЗАЈНЕРСКИХ РЕШЕЊА И ТЕХНИЧКИХ УНАПРЕЂЕЊА

6. март 2013.

У току је конкурс за доделу Годишњих награда у области проналазака, дизајнерских решења и техничких унапређења, који организује Привредна комора Београда. Предмет конкурса су решења која су остварена у периоду од 1. октобра 2011. до 30. септембра 2012. године, и која су примењена или се могу применити у привреди Београда.

Привредна комора Београда, почев од 1975. године додељује Годишње награде за најбоље проналаске и техничка унапређења, у оквиру својих активности на подстицању и унапређивању проналазаштва у привреди Београда. Од 1984. године Привредна комора Београда додељује и Годишње награде за најбоља решења у области дизајна (индустријско обликовање, графички дизајн, визуелне комуникације, ергономске и маркетиншке дизајнерске иновације) за област привреде, а од 2010. године категорија дизајнерских решења обухвата и веб-дизајн.

Предлоге треба припремити према садржају пријаве за доделу годишњих награда Привредне коморе Београда (погледати на крају текста), и заједно са попуњеним формуларом за податке о ауторима и изјавом о тачности података, доставити на адресу:

ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА,
Центар за развој и трансфер технологија и екологију
- за награду Коморе -
11000 Б Е О Г Р А Д
Кнеза Милоша 12

Рок за достављање предлога је 2. април 2013. године.

Избор најбољих и најуспешнијих проналазака, дизајнерских решења и техничких унапређења обавиће Жири Привредне коморе Београда, у чијем саставу се налазе еминентни стручњаци из различитих области.

За детаљније информације можете се обратити Анђели Софић, тел. 2641-355, локали 159 и 113, е-mail: ajanjic@kombeg.org.rs.

Документација у вези са конкурсом:
- формулар - подаци о ауторима
- изјава о тачности података
- садржај пријаве
- позивно писмо
- правилник - награде
- измене правилника