Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР У ЗРЕЊАНИНУ

СЕМИНАР У ЗРЕЊАНИНУ

13. фебруар 2013.

У Зрењанину је јуче одржан веома посећени семинар „Повећање конкурентности помоћу права интелектуалне својине“ у организацији Регионалне привредне коморе Зрењанин и Завода за интелектуалну својину.

Семинару су присуствовали представници царинске испоставе Зрењанин, кластера прехрамбене индустрије, бројних удружења и привредних друштава. На семинару је посебно указано на значај удруживања у циљу заштите колективног жига. Након предавања, стручњак Едукативно-информативног центра је одговарао на бројна питања, од којих се већи број односио на међународну заштиту жига у циљу пласмана производа на страна тржишта, као и на кораке након евентуалне повреде права.