Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СТУПИЛЕ НА СНАГУ ИЗМЕНЕ НИЧАНСКЕ И БЕЧКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ

1. фебруар 2013.

Обавештавамо вас да је од првог јануара 2013. године ступила је на снагу нова верзија 10. издања Међународне класификације роба и услуга за регистрацију жигова (Ничанске класификације), које се на сајту Светске организације за заштиту интелектуалне својине (WIPO) означава са NCL (10-2013).

Почев од ове, 2013. године, Комитет Експерата Ничанске класификације ревидираће Ничанску класификацију сваке године и одговарајућа годишња верзија издања биће објављена и ступаће на снагу 1. јануара наредне године. Свака нова верзија Класификације укључује све промене усвојене на Комитету Експерата од усвајања последње верзије. Изменама су обухваћена додавања нових роба и услуга, брисања и измене назива постојећих роба и услуга, назива класа (тзв. «класхединга») и објашњења класа. Нова издања Ничанске класификације ће бити објављивана и ступаће на снагу као и до сада, на сваких пет година. Свако ново издање Класификације садржаће све измене и амандмане усвојене од стране Комитета Експерата током претходног петогодишњег периода. Под амандманима се подразумева пребацивање роба и услуга из једне класе у другу као и формирање нове класе.

Превод комплетног 10. издања, верзије 2013, Ничанске класификације на српски језик са изменама и новим појмовима доступан је у PDF формату на сајту Завода у рубрици Класификације.

Изворна верзија NCL (10-2013) Ничанске класификације на енглеском и француском језику доступна је на сајту Светске организације за заштиту интелектуалне својине и може се погледати кликом на одговарајући линк у поменутој рубрици сајта Завода. Иначе, почев од ове верзије, Ничанска класификација ће на сајту WIPO-а бити објављивана само online, док је 10. издање Класификације објављене у јуну 2011. године последње штампано издање.

У периоду од 19. до 21. октобра 2011. године, у Светској организацији за интелектуалну својину, у Женеви, одржано је шесто заседање WIPO Комитета експерата Бечке уније (Посебне уније за међународну класификацију фигуративних елемената ради регистровања жигова – Бечка класификација), на ком су разматрани предлози за измене и допуне шестог издања Бечке класификације. Међународни биро је припремио и објавио ново (седмо) издање Бечке класификације на енглеском и француском језику у форми књиге и на Интернету, на јесен 2012. године.
Седмо издање Бечке класификације ступило је на снагу 1. јануара 2013. године. Линк према веб-страници WIPO објављен је на сајту Завода у рубрици Класификације.

- 10. издање Ничанске класификације (скраћено)