Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

УСВОЈЕНЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ЖИГОВИМА

5. фебруар 2013.

Народна скупштина Републике Србије усвојила је дана 30. јануара 2013. године Закон о изменама и допунама Закона о жиговима. Ове измене и допуне Закона о жиговима ступају на снагу 7. фебруара 2013.

Закон о изменама и допунама Закона о жиговима можете преузети овде.

(„Службени Гласник РС“ бр. 10/2013 од 30.01.2013.)