Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН СЕМИНАР "ОД ЗНАКОВА РАЗЛИКОВАЊА И АУТОРСКОГ ДЕЛА ДО ПРЕПОЗНАТЉИВОСТИ НА ТРЖИШТУ"

ОДРЖАН СЕМИНАР "ОД ЗНАКОВА РАЗЛИКОВАЊА И АУТОРСКОГ ДЕЛА ДО ПРЕПОЗНАТЉИВОСТИ НА ТРЖИШТУ"

8. фебруар 2013.

Данас је у просторијама Завода одржан семинар под називом "Од знакова разликовања и ауторског дела до препознатљивости на тржишту". Семинар је био намењен представницима маркетиншких агенција, дизајнерима, ауторима логотипа, запосленима у консалтинг фирмама које се баве изградњом визуалног идентитета компанија и другим организацијама које се баве сродним активностима.

Тридесет учесника семинара је слушало предавања стручњака Едукативно-информативног центра. Теме семинара обухватале су значај заштите и врсте права интелектуалне својине, однос жига и бренда, иновације у области индустријског дизајна, ауторско право у дигиталном окружењу и претраживање жигова и индустријског дизајна у базама података.