Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

МОДЕЛИ УГОВОРА ИЗМЕЂУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА

МОДЕЛИ УГОВОРА ИЗМЕЂУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА

24. јануар 2013.

Различитим програмима и пројектима у Србији покренуте су иницијативе сарадње измеду научно-истраживачких институција и малих и средњих предузећа. Крајем децембра месеца претходне године завршена је једна активност ACCESS програма Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ), где су као резултат креирани различити модели уговора који би формализовали сарадњу ове две интересне стране.

Последњих година у Европи је посвећена пажња развоју различитих модела уговора и јачању капацитета научно-истраживачких институција и предузећа за коришћење тих уговора, јер често мали и средњи предузетници и научно-истраживачке институције нису у могућности да ангажују потребне ресурсе за правне трошкове и тако губе прилику за реализацију бројних партнерстава. И једни и други могу да буду неискусни у преговорима и правним захтевима, те могу да се фокусирају на погрешна питања уместо на заједничке интересе и циљеве.

Управо зато су GIZ ACCESS програм и Центар за трансфер технологије Универзитета у Београду покренули иницијативу израде модела уговора за формализовање сарадње научно-истраживачког и приватног сектора. Организована су три састанка са најзначајнијим саговорницима представницима Министарства привреде и економије, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за интелектуалну својину, Иновационих центара, бизнис инкубатора и малих и средњих предузећа. Током састанака идентификовани су модели уговора који се користе у Србији, а међународни експерт је представио европска искуства. На основу тога су дефинисани модели уговора који су припремљени на српском језику у складу са важећим законима Републике Србије, те су одржане две радионице на којима су уговори представљени, као и битна питања везана за права интелектуалне својине као њиховог дела.

Моделе уоговора развијених током овог пројекта можете добити преко Центра за трансфер технологије ctt@rect.bg.ac.rs, на линку сајта Едукативно-информативног центра или директном посетом секције «Модели уговора» на сајту Едукативно-информативног центра.