Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

PRAKTIKA INTERN 2012 ПРОГРАМ ОБУКЕ ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТНЕ АКАДЕМИЈЕ

21. децембар 2012.

Европска патентна академија организује програм обуке „Практика Интерн“ за професионалце у области патената – европске патентне заступнике и кандидате који се припремају за европски квалификациони испит (ЕQЕ). Овај специјално осмишљен програм обуке за професионалне заступнике нуди шансу да се проведу три недеље у ЕПО и да се открије свет с друге стране досијеа.

Три програмска модула дизајнирана су за учеснике са различитим нивоима знања и искуства. Циљна група укључује кандидате који се припремају за Европски квалификациони испит (ЕQЕ) као и за професионалне заступнике који раде у приватној пракси или привреди.

Три прогамска модула су независна и стога се могу похађати независно један од другог. Међутим, учесници могу да узму учешћа у по једном модулу сваке године. Учесници од прошле године немају предност у односу на учеснике који су нови у процедури селекције за ову годину.

Модули укључују:

Модул 1 – Почетна обука
Модул 2 – Рад са испитивачем
Модул 3 – Техничко жалбено веће

Више информација о датумима, ценама и другим релевантним информацијама из програма „Практика Интерн“ на енглеском језику могу се наћи овде.