Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ О ПАТЕНТИМА НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ

ПРЕДАВАЊЕ О ПАТЕНТИМА НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ

17. децембар 2012.

У петак, 14. децембра, на Машинском факултету у Београду је на позив катедре за Теорију машина и механизама за око 70 студената четврте године, у оквиру наставе из предмета мехатроника, стручњак Завода за интелектуалну својину одржао предавање о патентима, стављајући посебан нагласак на значај патентне заштите и патентних информација за развојно-истраживачке активности.

Предавање је побудило интересовање међу студентима који су се конкретним питањима интересовали за, између осталог, међународну патентну заштиту, коришћење патента као стратешког средства и заштиту проналазака који су од важности за безбедност земље.