Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОСЕТА СТУДЕНАТА МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗАВОДУ

ПОСЕТА СТУДЕНАТА МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗАВОДУ

6. децембар 2012.

Данас су у посети Заводу били студенти друге године мастер студија са Машинског факултета у Београду, са предмета Технички прописи и стандарди, у циљу упознавања са прописима и праксом Завода при спровођењу поступака заштите права интелектуалне својине. 

Том приликом стручњаци Едукативно-информативног центра су одржали низ предавања о значају заштите права интелектуалне својине, поступку и условима за заштиту проналазака патентом, спољашњег облика производа индустријским дизајном, као и о заштити знака жигом. Поред наведених тема студенти су се упознали и са заштитом ознака географског порекла. Демонстрирано је и коришћење база патентне документације које студенти могу користити у својим будућим истраживањима.