Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР У ИНСТИТУТУ ЗА КУКУРУЗ ЗЕМУН ПОЉЕ

5. децембар 2012.

Данас је у Институту за кукуруз Земун Поље одржан семинар о заштити права интелектуалне својине за око 30 запослених у овој установи, међу којима су били инжињери, правници и економисти.

Стручњаци Едукативно-информативног центра су говорили о значају права интелектуалне својине у условима савремене економије, врстама права интелектуалне својине, жиговима, индустријском дизајну и патентима (посебно у области биотехнологије, као и о изузећима из патентибилности у вези са биљним организмима). Имајући у виду да се Институт поред научно - истраживачке делатности бави и производњом, маркетингом и комерцијалним активностима, учесници семинара су поред патената, били заинтересовани и за заштиту дводимензионалног и тродимензионалног индустријског дизајна, као и за питања у вези са поступком међународне регистрације жига. Питања учесника су се односила и на коришћење жига, као и на спровођење права интелектуалне својине, односно коме се обратити у случају евентуалне повреде права.