Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ НА ИНСТИТУТУ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

ПРЕДАВАЊЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ НА ИНСТИТУТУ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

4. децембар 2012.

У петак, 30 новембра, у Институту за ратарство и повртарство у Новом Саду, многима познатијем под називом и знаком "NS SEME", за око 40 младих истраживача запослених у овом институту одржана су предавања на тему заштите права интелектуалне својине.

Институт у оквиру својих редовних активности посвећује велику пажњу образовању својих истраживача путем различитих едукативних програма, па су овом приликом имали могућност да се упознају са заштитом интелектуалне својине, а пре свега значајем заштите за научно-истраживачку заједницу. Поред представљених релевантних прописа у области заштите права интелектуалне својине од стране стручњака из Завода за интелектуалну својину и Едукативно-информативног центра Завода, учесници су се упознали детаљаније са поступком и условима за признање патента а нарочито са изузећима и условима заштите у области биотехнологије, са акцентом на оно што се односи на биљне организме.

Како истраживачи своје резултате објављују и кроз различите научне и стручне публикације, овом приликом су се упознали и са основама ауторско-правне заштите.

Након три предавања стручњака Завода, предавања су одржала и два искусна стручњака из Института у вези са заштитом права оплемењивача биљних сорти а која је изузета из заштите патентом и спроводи је релевантно министарство у области пољопривреде.