Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР У РЕГИОНАЛНОЈ РАЗВОЈНОЈ АГЕНЦИЈИ БАЧКА

19. новембар 2012.

У петак, 16. новембра, у Регионалној развојној агенцији Бачка у Новом Саду одржан је полудневни семинар "Основе о правима интелектуалне својине" на коме су предавања одржали стручњаци Едукативно-информативног центра.

Представницима привредних друштава и других организација из региона Бачке је на семинару указано на значај коришћења права интелектуалне својине у пословању. Учесници семинара су се, такође, упознали са поступцима за заштиту појединих права интелектуалне својине.