Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

15. новембар 2012.

Јуче је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу одржано предавање о систему заштите жигова за студенте четврте године студија на предмету „Право индустријске својине“.

Предавању је присуствовало 98 студената и испољена је велика заинтересованост за ову тему.