Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ДАНАС СЕ ОБЕЛЕЖАВА ДАН ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

ДАНАС СЕ ОБЕЛЕЖАВА ДАН ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

15. новембар 2012.

Завод за интелектуалну својину данас навршава 92. године постојања. У светлу празника једне од најискуснијих институција у Србији, Завод са поносом истиче своју трајну посвећеност пружању услуга клијентима из свих друштвених сектора, као и сарадњи за другим институтицјама у држави и иностранству. Није лако постићи савршенство у раду, међутим Завод томе тежи водећи се начелима стручности, транспарентности и квалитета услуга. У својој богатој историји Завод је подржавао иновативност и привредни развој државе и имао значајну улогу у друштву. Константно се развијајући, Завод данас пружа специјализоване услуге и информације, као и врхунске обуке у области интелектуалне својине. Поред тога, наша институција активно учествује у доношењу закона у области интелектуалне својине и представља Србију при различитим међународним организацијама.

Рад Завода је у протеклих годину дана обележен бројним догађајима и достигнућима у области интелектуалне својине.

Усвојен је нови Закон о патентима, чијим су доношењем створени предуслови за јачање правне заштите која се гарантује носиоцима патената, што је неопходан подстицај за домаће проналазаче и научнике да стварају, а привредним друштвима да инвестирају у примену проналазака. Наведени закон истовремено пружа гаранцију страним компанијама да је Србија усвојила високе међународне стандарде патентне заштите и да ће њихове инвестиције које се састоје у савременим патентираним технологијама бити заштићене. У свом редовном извештају Европска комисија је средином октобра похвалила напредак Србије у домену интелектуалне својине, посебно истакавши висок ниво усклађености закона и прописа Србије у овој области са законодавством Европске уније. Посебно су истакнути напори Завода за интелектуалну својину, који је у протеклих 12 месеци одржао велики број едукативних догађаја за представнике органа за спровођење права, као и мноштво семинара за друге кориснике система интелектуалне својине. Велике заслуге за ове активности носи Едукативно-информативни центар који је у јулу „прославио осамостаљење“, када је свечано завршен пројекат подршке оснивању ове јединице у оквиру Завода за интелектуалну својину. Од свог оснивања у 2010. години до данас, више од 6.000 особа учествовало је на неком од догађаја у организацији Едукативно-информативног центра. У погледу обуке за представнике органа за спровођење права у протеклих годину дана одржана су два циклуса основног и напредног нивоа обуке за укупно 322 учесника. У истом периоду одржани бројни семинари и радионице националног и међународног карактера са различитим темама из области интелектуалне својине. У низ успешних активности треба уврстити и усвајање Националне стратегије за развој интелектуалне својине, чија је имплементација већ поодмакла, док је сама Национална стратегија похваљена као пример добре праксе у извештају Радне групе директората Европске комисије за предузетништво и индустрију.

Поносни смо на постигнуто. Желимо да заједно са вама, корисницима система интелектуалне својине, наставимо да унапређујемо наш рад и да допринесемо развоју пословног окружења, а у циљу општег друштвеног бољитка и подршке стратешкој опредељености Србије да развија свој иновативни потенцијал и привреду засновану на знању.