Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОД ИДЕЈЕ ДО ИНОВАЦИЈЕ ЗА ДАРОВИТУ ДЕЦУ

ОД ИДЕЈЕ ДО ИНОВАЦИЈЕ ЗА ДАРОВИТУ ДЕЦУ

14. новембар 2012.

У просторијама Центра за стручно усавршавање Крушевац, у Крушевцу је у суботу, 10. новембра, одржан семинар “Од идеје до иновације за даровиту децу”, у организацији Савеза за интелектуалну својину Расинског округа и Завода за интелектуалну својину. Циљ семинара је био јачање професионалних компетенција професора и наставника у раду са даровитом децом приликом израде и спровођења индивидуално образованих планова у васпитно-образовним установама.

Семинару су присуствовали професори средњих и основних школа, као и наставници разредне наставе од првог до четвртог разреда основних школа. Семинаром су била обухваћена сва права интелектуалне својине, на начин како би професори и наставници могли да их препознају кроз разне интелектуалне активности ђака. Кроз интерактивне студије случајева и креативне менталне игре које се користе у сврху едукације, учесницима семинара су приказане могућности повезивања наставног градива и интелектуалне својине. Даровита деца представају нашу будућност, те је један од циља семинара био да се подигне свест о значају и поштовању интелектуалне својине која настаје приликом креативних и истраживачких активности деце школског узраста, као и о томе да они треба да поштују туђу интелектуалну својину. Стучњаци Завода су том приликом упознали професоре са сличним активностима њихових колега у свету, као и са публикацијама Светске организације за интелектуалну својину и Завода за интелектуалну својину Републике Србије, које могу бити интересантно допунско наставно средство у раду са даровитом децом. Стручњаци Завода су такође имали прилику да се упознају са учитељицом чији су ђаци активни у креирању заштитних знакова за привредне субјекте, при чему је један од ђака победио на једном таквом конкурсу.