Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ТОПОГРАФИЈА ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА

8. новембар 2012.

У периоду од 8. новембра 2012. године до 28. новембра 2012. године спроводи се јавна расправа о радној верзији Нацрта закона о заштити топографија полупроводничких производа.

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије je на седници одржаној 6. новембра 2012. године одредио Програм јавне расправе о радној верзији Нацрта закона о заштити топографија полупроводничких производа. Јавна расправа о Нацрту закона о заштити топографија полупроводничких производа спроводи се у периоду од 8. новембра 2012. године до 28. новембра 2012. године.

Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за питања система заштите топографија полупроводничких производа: произвођачи штампаних кола, лица која се баве моделовањем електричних кола, као и дизајном и израдом готових штампаних плоча, адвокати, заступници уписани у Регистар заступника који води Завод за интелектуалну својину, државни органи и други.

Текст Нацрта закона је постављен на сајт Завода за интелектуалну својину http://www.zis.gov.rs/ и Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Заводу за интелектуалну својину на е-mail: zis@zis.gov.rs и amihailovic@zis.gov.rs или поштом на адресу: Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5.

- Нацрт закона о заштити топографија полупроводничких производа