Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР У ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ПОЖАРЕВЦУ

29. октобар 2012.

У петак, 26. октобра, у Високој техничкој школи струковних студија у Пожаревцу одржан је семинар о значају заштите права интелектуалне својине за студенте и професоре ове школе.

Испољена је велика заинтересованост за дату област, као и жеља да се семинари ове природе одржавају и у наредном периоду.