Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА ПОХВАЛИЛА НАПРЕДАК СРБИЈЕ У ОБЛАСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

11. октобар 2012.

У јуче објављеном извештају о напретку Републике Србије у евроинтеграцијама дата је веома добра оцена прогресу који је Србија остварила у области интелектуалне својине. Оцењено је да је усклађеност важећих закона и прописа Србије у овој области са законодавством Европске уније на високом нивоу.

Такође је наведено да је добар напредак остварен у области ауторског и сродних права, као и у области спровођења права интелектуалне својине. Посебно су истакнути напори Завода за интелектуалну својину, који је у протеклих 12 месеци одржао велики број едукативних догађаја за представнике органа за спровођење права, као и мноштво семинара за друге кориснике система интелектуалне својине.

Поглавље бр. 7 извештаја (део о интелектуалној својини) можете преузети овде.

Целокупан извештај о напретку Републике Србије у евроинтеграцијама можете преузети овде.