Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

О СМЕРНИЦАМА ЗА РАЗВОЈ СИСТЕМА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

27. септембар 2012.

У седишту Европске комисије у Бриселу је у уторак, 25. септембра, одржан трећи састанак експерата на пројекту „Најбоље праксе у мерама подршке спровођењу права интелектуалне својине за мала и средња предузећа“, у организацији директората за предузећа и индустрије Европске комисије. Поред представника из земаља чланица, састанку су присуствовали и представници земаља кандидата за чланство у ЕУ, међу којима је и Србија.

На трећем састанку ревидиран је напредак у раду у областима политике спровођења права интелектуалне својине, пружања услуга подршке предузећима, иновација и управљања интелектуалним добрима, те проблематици финансирања мера спровођења права. Поред тога, извршена је анализа свих предложених мера добре праксе, које су подељене у релевантне групе у извештају. Међу предложеним мерама нашла се и Стратегија за развој интелектуалне својине Републике Србије, која је оцењена као одлично конципиран програм за различите нивое искуства малих и средњих предузећа. За потребе експертског рада ангажована је британска консултантска кућа CSES, чији су експерти израдили предлог извештаја са целокупног досадашњег рада експертске групе.

Извештај садржи препоруке и смернице за даљи развој система интелектуалне својине, међу којима су посебно наглашене теме сарадње у спровођењу права интелектуалне својине, подршке новим услугама за управљање интелектуалним средствима намењене малим и средњим предузећима, развоја специјализованих судова, као и унапређења система алтернативних мера за решавање спорова у области интелектуалне својине.

Коначан извештај је у припреми и биће финализован до краја октобра, након чега ће се наћи на агенди релевантних тела Европске комисије.