Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН XII КОНГРЕС МЕЂУНАРОДНИХ МУЗИЧКИХ ИЗДАВАЧА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

20. септембар 2012.

У београдском хотелу Hyatt Regency је јуче одржан дванаести Конгрес међународних музичких издавача централне и источне Европе. Почевши од 1999. године овај Конгрес сваке године окупља све већи број међународних музичких издавача/носилаца ауторског и сродних права, из Европе. Дванаестом конгресу музичких издавача централне и источне Европе присуствовало је више од 70 музичких издавача а Конгрес је отворила директорка Завода за интелектуалну својину, госпођа Бранка Тотић.

Дванестом конгресу међународних музичких издавача присуствовали су музички издавачи из Бугарске, Велике Британије, Турске, Хрватске, Словеније, Србије, Мађарске, Чехословачке, Кипра, Русије, као и представници Америчке привредне коморе, домаће организације за колективно остваривање права аутора музичких дела - СОКОЈ, мађарске организације за колективно остваривање ауторског права - ARTISJUS, међународне конфедерације организација аутора и композитора – CISAC и Завода за интелектуалну својину Србије.

Музички издавачи из централне и источне Европе разговарали су о темама од заједничког интереса као што су: рад музичких издавача у Србији и у региону, сарадња музичких издавача са националним организацијама за колективно остваривање ауторског и сродних права, on line пиратерија, затим о новинама у колективном остваривању ауторског и сродних права које доноси Предлог директиве о колективном остваривању ауторског права, као и о глобалној бази музичких дела.