Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊА О ЖИГОВИМА НА ОТВОРЕНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ У СУБОТИЦИ

ПРЕДАВАЊА О ЖИГОВИМА НА ОТВОРЕНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ У СУБОТИЦИ

23. август 2012.

Представници Завода за интелектуалну својину и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде одржали су јуче на Отвореном универзитету у Суботици предавања под називом “Колективним жигом, жигом гаранције и ознакама географског порекла до повећања конкурентности” и "Поступак и значај заштите ознака географског порекла”. Предавања су одржана у оквиру Пројекта одрживог локалног развоја Америчке агенције за међународни развој USAID који подржава међуопштинско партнерство Суботица-Сомбор-Кањижа.

Учесници семинара су били представници органа локалне управе, привредних комора, удружења произвођача и старих заната, као и индивидуални произвођачи. Семинар је имао за циљ подизање свести о значају права интелектуалне својине, жигова и ознака географског порекла и удруживања у циљу повећања конкурентности пре свега пољопривредних и прехрамбених производа у руралним областима.

Индивидуални произвођачи као чланови једног удружења могу своју препознатљивост и конкурентност да граде коришћењем једног колективног жига чији је носилац удружење или коришћењем ознаке географског порекла. Током предавања је посебно било наглашено да регистрација ових права не доводи аутоматски до повећања конкурентности. Неопходна је међусобна континуирана сарадња индивидуалних произвођача (прерађивача) и спровођење стратегије управљања правом, коју су чланови удружења претходно јасно дефинисали. На тај начин може се битно утицати на развој датог географског подручја и земље у целини.

Предности заштите су вишеструке - од превазилажења проблема са пласманом робе до заједничког маркетинга и приступа финансијским фондовима. Присутни су испољили велику заинтересованост за регистрацију ових права. Међусобном сарадњом како јавног, тако и невладиног и приватног сектора наставиће се са разменом знања, идеја, повезивањем и удруживањем индивидуалних произвођача, а све у циљу економског, локалног и државног, развоја.