Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАНА СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА ОСНИВАЊУ ЕДУКАТИВНО-ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА“

ОДРЖАНА СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА ОСНИВАЊУ ЕДУКАТИВНО-ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА“

12. јул 2012.

Јуче је у хотелу Хајат одржан свечани скуп поводом завршетка спровођења ЕУ пројекта „Подршка оснивању Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину Републике Србије“, на коме су представљени постигнути резултати Едукативно-информативног центра Завода, формираног у оквиру пројекта, као и активности на подршци корисницима система интелектуалне својине у Србији.

На скупу су говорили Бранка Тотић, директорка Завода за интелектуалну својину Републике Србије, Жарко Обрадовић, министар просвете и науке Владе Републике Србије, Венсан Дежер, aмбасадор Делегације Европске Уније у Републици Србији, Раимунд Луц, потпредседник Европског завода за патенте, и Давид Јелерчич, директор пројекта из Европског завода за патенте.

Пројекат у вредности од 2,2 милиона евра финансирала је Европскa Унијa, док га је током три и по године спроводио Европски завод за патенте, у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину Републике Србије.

Примарни циљ пројекта је био подизање нивоа друштвене свести о значају заштите интелектуалне својине, што је један од услова за придруживање Србије чланству у Европској унији. Чињеница да је током пројекта одржано 186 семинара и обука из области интелектуалне својине, на којима је укупно учествовало преко 5.500 људи, као и да су сви ови догађаји били исцрпно медијски испраћени, свакако је утицало на повећање свести у јавности о значају интелектуалне својине.

Само у 2011. години, широм Србије одржана су 72 семинара на различите теме, за 2.500 учесника. На њима су стручњаци Центра указивали на значај заштите интелектуалне својине за постизање бољег конкурентског положаја предузећа и афирмацију њихових производа на домаћем и страном тржишту. Центар је био присутан и на свим значајнијим сајмовима и изложбама иновација у Србији,“ изјавила је Бранка Тотић, директорка Завода за интелектуалну својину.

Амбасадор Дежер је посебно нагласио значај заштите интелектуалне својине за унапређење иновативности. "Европска унија се снажно залаже за заштиту интелектуалне својине у Европи која је основа за креативност и иновације и кључ за стварање нових радних места и економског раста у Европи. Кроз овај пројекат, ЕУ је помогла Србији да значајно унапреди систем заштите интелектуалне својине, што није важно само за процес интеграција Србије у ЕУ већ ће донети осетну корист привреди, грађанима и економији у ширем смислу", изјавио је на завршном скупу амбасадор Дежер, шеф делегације ЕУ у Србији.

Завод за интелектуалну својину је много добио отварањем Едукативно-информативног центра, тиме што је овладао новим услугама које нуди својим корисницима. Ту, пре свега, треба истаћи услугу Дијагностике интелектуалне својине, која је намењена привреди. До сада је ову услугу искористило 40 привредних друштава у Србији.

Значајно је истаћи да је Пројекат допринео повезивању Завода са институцијама за спровођење права: судовима, тужилаштвима, полицијом, царином и инспекторатима, што потпомаже будућу међусобну сарадњу ових органа на спречавању злоупотребе права интелектуалне својине – кривотворења и пиратерије. У погледу учвршћивања сарадње са другим институцијама, такође треба истаћи да је Завод за интелектуалну својину развио мрежу корисника права интелектуалне својине у Србији закључивањем споразума о сарадњи са Привредном комором Србије и 11 регионалних привредних комора, као и успостављеном сарадњом са универзитетима на пољу стимулисања изучавања интелектуалне својине на факултетима у Србији.

Подизањем нивоа знања о интелектуалној својини, посебно нивоа обучености институција надлежних за борбу против кривотворења и пиратерије, Србија је знатно унапредила свој систем заштите интелектуалне својине и приближила га нивоу који постоји у земљама Европске уније, чиме је знатно повећан њен потенцијал за чланство у Европској унији.