Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

МЕЂУНАРОДНИ СКУП О КРИМИНАЛУ У ДОМЕНУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

МЕЂУНАРОДНИ СКУП О КРИМИНАЛУ У ДОМЕНУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

12. јун 2012.

Данас је у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије одржан скуп на тему криминала у домену интелектуалне својине. Домаћин скупа је био Интерпол, заједно са Заводом за интелектуалну својину Републике Србије и Европским заводом за патенте.

Учесници скупа су били стручњаци из области заштите права интелектуалне својине Интерпола, Еуропола и других надлежних институција европских земаља – Француске, Северне Ирске, Данске, Италије, Румуније. Они су током скупа представили домаћим представницима полиције, тржишне инспекције, правосуђа и царине тренутну ситуацију у Европи и будуће изазове у борби против криминала са којима могу бити суочени. Предочено им је како треба поставити успешну стратегију у борби против транснационалног организованог криминала у области интелектуалне својине и која је веза између криминала из области ИС и финансирања тероризма. Расправљало се и о здравственим аспектима транснационалног криминала у области ИС, како из перспективе институција за спровођење права, тако из позиције приватног сектора.

"Интерпол је захвалан због подршке Европског завода за патенте за одржавање ове радионице у Београду. Спремност српских власти да сарађују тиме што су домаћин ове конференције је јак показатељ значаја који су показују кроз потребу за међународном сарадњом у борби против транснационалног успешно организованог криминала у домену интелектуалне својине на Балкану. Ова иницијатива има потенцијал да доведе до повећане обуке и изградње капацитета у региону и благовремено пружи солидну платформу за проактивну удружену интервенцију у спровођењу закона у свим врстама трговине илегалном робом", нагласио је Симоне де Мео из Интерпола, из одељења за криминал у области интелектуалне својине.

Посебна пажња била је посвећена сарадњи између државних институција, међународних организација, заступника носилаца права и осталих релевантних учесника у борби против транснационалног криминала у области интелектуалне својине, без које нема успешне борбе против криминала. Домаћи стручњаци су такође упознати са методама истраге у вези са кривотворењем и пиратеријом на интернету.

Према службеној евиденцији Тржишне инспекције, која се односи на спровођење права интелектуалне својине у периоду јануар-мај 2012. године, Тржишна инспекција је у том периоду примила 23 захтева носилаца права интелектуалне својине. Извршено је 813 контрола и повучено је са тржишта и задржано 43.285 комада различитих производа, укључујући оптичке дискове са снимљеним садржајем без произвођачког кода и друге производа због сумње да постоји повреда права интелектуалне својине (текстил и текстилни производи, спортска опрема, галантерија, књиге,прехрампени производи, играчке и други предмети опште употребе, као и резервни делови за аутомобиле).

"У последње три године (2009-2011) решили смо 137 захтева носилаца права интелектуалне својине и запленили 186.433 комада кривотворених и пиратских примерака производа. С обзиром да сам у претходној поруци дала податке за пет месеци ове године, казала бих да ове статистике указује да на годишњем нивоу откријемо од 50.000-100.000 комада кривотворених производа. Веома је илустративно да смо у почетном периоду примене Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине, од средине 2006-2008. години, повукли са тржишта 1.027.095 комада кривотворених производа, што нам потврђује позитивне ефекте рада на спречавању кривотворења", изјавила је Вера Деспотовић, виши саветник у Министарству пољопривреде, трговине и водопривреде, одсек Тржишне инспекције.

Према најновијим подацима МУП-а, у првих пет месци регистровано је 55 кривичних дела у овој области, што нас наводи на закључак да ће до краја ове године, уколико се нстави тим током, број кривичних дела бити мањи за још 20%. "Сматрамо да је то резултат активности државних органа на сузбијању ове негативне појаве, са једне стране и подизања свести грађана, са друге стране, на коју су највише утицали медији кроз пружање информација о штетности и опасностима услед коришћења робе нелегалног порекла", рекао је Тијанић.

Скуп је одржан у оквиру националног пројекта „Подршка оснивању Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину Републике Србије“, у вредности од 2.2 милиона €, који финансира Делегација Европске Уније у Републици Србији, а који спроводи Европски завод за патенте.