Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

НАПРЕДНИ НИВО ОБУКЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ УПРАВЕ ЦАРИНА И ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

11. јун 2012.

6. и 7. јуна 2012. год. у Заводу је у организацији Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину и Европског завода за патенте, одржан семинар за представнике Управе царине Републике Србије и Сектора тржишне инспекције Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије.

Представници наведених институција похађали су напредну обуку о правима интелектуалне својине у оквиру другог циклуса континуиране обуке органа за спровођење права интелектуалне својине у Републици Србији. Предавачи су били: Андрејка Грлић, главни тржишни инспектор Републике Словеније, Војко Отович, начелник Одељења за забране и ограничења Царинске управе Републике Словеније, Вера Деспотовић, виши саветник у области тржишног надзора Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије и Дарко Стојчевић, начелник Одељења за заштиту интелектуалне својине Управе царина Републике Србије.

Поред упоредно-правног оквира у вези са поступцима који спроводе ови органи, учесницима су представљени и најновији случајеви из праксе. У делу семинара под називом “Размена искуства”, учесници су имали прилику да дискутују о процедурама, међусобној сарадњи и разултатима који су постигнути у вези са заштитом права интелектуалне својине на унутрашњем тржишту и на граници. Посебно је било речи о важности активног учешћа носиоца права интелектуалне својине у поступцима који воде ови органи, као и о проблемима у вези са уништењем заплењене робе са којима се царински органи сусрећу.