Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

НАПРЕДНИ НИВО ОБУКЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ СУДОВА И ТУЖИЛАШТАВА

НАПРЕДНИ НИВО ОБУКЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ СУДОВА И ТУЖИЛАШТАВА

8. јун 2012.

У организацији Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину и Европског завода за патенте, а на основу Меморандума о разумевању закљученог између Завода за интелектуалну својину и Правосудне академије у циљу обуке представника институција за спровођење права из области интелектуалне својине, 4. и 5. јуна 2012. год. у просторијама Завода одржан је семинар за тужиоце и судије. Семинар је један у низу семинара у оквиру систематске едукације намењене представницима институција за спровођење права у Србији која је започета у октобру 2010. год.

Предавачи су били господин Јенс Филберг, бивши председник Привредног суда и суда за поморство Краљевине Данске и господин Фредрик Ингблад, јавни тужилац Шведске за кривична дела из интелектуалне својине. Учесници семинара су похађали напредну обуку из права интелектуалне својине, те су како међусобно тако и са предавачима, кроз студије случајева, размењивали искуства из праксе. Семинаром је била обухваћена грађанскоправна и кривичноправна заштита права интелектуалне својине. Имајући у виду развој информационих технологија, као и криминалитета у овој области, учесници семинара су имали прилику да се упознају са најновијим случајевима он лајн пиратерије у Европи.