Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

СЕМИНАР НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

18. мај 2012.

Јуче је на Машинском факултету Универзитета у Нишу одржан семинар о значају права интелектуалне својине. Главне теме семинара обухватиле су патентни систем, заштиту жиговима и индустријским дизајном, као и стратешки приступ управљању интелектуалном својином.

Догађају је присуствовало двадесетак привредника и студената Машинског и других факултета. Присутни су испољили велику заинтересованост за област интелектуалне својине и изразили жељу за присуством на новим едукативним догађајима овог карактера.