Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЗАСТУПНИКЕ

11. мај 2012.

Завод за интелектуалну својину објављује да ће се писмени део посебног стручног испита за лица која се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, индустријског дизајна и ознака географског порекла одржати у просторијама Завода за интелектуалну својину дана 05.06.2012. године, са почетком у 10 часова.

Позивају се сва заинтересована лица да до 28.05.2012. године поднесу пријаве за полагање стручног испита Заводу за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице бр. 5.

Пријава мора да садржи: име и презиме, занимање и пребивалиште кандидата; доказ о завршеном факултету; доказ о распорђивању на послове индустријске својине и о периоду у коме је кандидат био распоређен на тим пословима; доказ овлашћене институције о познавању једног светског језика и доказ о плаћеним трошковима за полагање стручног испита у износу од 2360,00 динара на жиро рачун Завода 840-39845-97 (позив на број 97, шифром са контролним бројем општине).

Усмени део испита за кандидате који положе писмени део испита одржаће се 07.06.2012. године са почетком у 10 часова.

Програм посебног стручног испита објављен је у ”Службеном листу СРЈ” бр. 48/95.