Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБУКE ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ УПРАВЕ ЦАРИНА И ИНСТИТУЦИЈА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

ОБУКE ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ УПРАВЕ ЦАРИНА И ИНСТИТУЦИЈА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

23. април 2012.

Крајем протекле недеље одржани су семинари за представнике Управе царина и институција у области здравства. Представници наведених институција похађали су основну обуку о правима интелектуалне својине у оквиру другог циклуса обуке органа за спровођење права у Републици Србији.

У четвртак, 19. априла, одржана је обука за представнике Управе царина, док је наредног дана обука била организована за представнике Агенције за лекове и медицинска средства, Здравствене инспекције, Инспекције за лекове и медицинска средства и Санитарне инспекције. На обукама су биле обухваћене теме основе система интелектуалне својине, као и појединачних права интелектуалне својине – патената, жигова и ауторских и сродних права.