Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊА У ПРОКУПЉУ

5. април 2012.

У Бизнис-инкубатор центру у Прокупљу су јуче одржана предавања о значају патентне заштите. Предавања су била намењена представницима малих и средњих предузећа у Топличком крају.

Учесници су изразили задовољство представљеним темама и жељу да учествују на новим семинарима у области интелектуалне својине.