Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА INNOVATION COACH У НИШУ

4. април 2012.

На Електронском факултету у Нишу је од 2-3. априла одржана последња, осма радионица за унапређење иновационог потенцијала запослених у институцијама које се баве иновацијама, а које су се одржавале у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу.

На четири радионице су и предавачи Едукативно-информативног центра одржали предавања на теме: Универзитети и интелектуална својина, патентни систем и коришћење патентне документације као извора знања. У том погледу је пред око двадесет учесника, професора, истраживача и студената са Нишког универзитета, првог дана радионице одржано предавање о коришћењу система интелектуалне својине у академској заједници са посебним освртом на патентни систем и уређење односа у погледу интелектуалне својине на универзитету.