Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

МОГУЋНОСТИ И ИЗАЗОВИ У СИСТЕМУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ПОГЛЕДУ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЈЕ У СРБИЈИ

2. април 2012.

У Палати Србије је у петак, 30. марта, у организацији Фонда за иновациону делатност, Иновационог пројекта Србија и Светске банке, одржана прва у низу радионица које имају за циљ да заинтересованим странама и креаторима политика приближе важност и користи система интелектуалне својине који подржава трансфер технологије и комерцијализацију.

Радионици су присуствовали представници Универзитета и других научно-истраживачких институција у циљу размене искустава и питања из процеса трансфера технологије и постизања договора у погледу изводљивог плана за усвајање адекватне политике на свим државним универзитетима и институтима у Србији. У уводном излагању присутнима су се обратили Нада Драговић, помоћник министра у Министарству просвете и науке, Љиљана Кундаковић в.д. директора Фонда за иновациону делатност, Бранка Тотић, директор Завода за интелектуалну својину и Ричард Адамс, експерт у домену менаџмента иновација и консултант Светске банке, који су говорили о тренутном стању у овој области у Србији. Након тога су у пленарним сесијама уследиле презентације домаћих и страних представника који су изнели своја искуства, моделе и проблеме приликом трансфера знања из научно-истраживачких институција у привреду. Пред крај радионице развила се дискусија учесника са акцентом на уређењу односа између свих актера који учествују у реализацији иновационих пројеката.