Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

2. април 2012.

На крагујевачком правном факултету је у петак, 29. марта, одржано предавање o жиговима у оквиру редовне наставе на предмету Право индустријске својине за студенте четврте године студија.

Главне теме предавања обухватиле су поступак за признање жига, практични аспект жиговног права, као и начин попуњавање пријаве за признање жига.

Студенти су испољили велику заинтересованост, посебно за примере регистрованих и жигова који не испуњавају критеријуме за регистрацију. Они су такође имали прилику да се упознају са примерима исправа о жигу. Њихова питања такође су се односила на врсте знакова који се могу заштитити жигом. Присутни професори и студенти су изразили задовољство предавањем, као и жељу да се овај вид сарадње успостави и на дугорочном нивоу.