Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

О АУТОРСКИМ ПРАВИМА НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

2. април 2012.

На позив професора Факултета организационих наука у Београду, стручњаци Завода су у четвртак, 29. марта, одржали предавања на овом факултету. Пред више од 100 студената треће године овог факултета, предавачи су говорили о правима интелектуалне својине са посебним освртом на ауторско и сродна права и њихову употребу у дигиталном окружењу.

Студенти су испољили велику заинтересованост за ове теме, па су предавања обиловала интеракцијом. Посебна заинтересованост била је испољена за критеријуме патентибилности, вредновање жигова, заштиту софтвера и база података ауторским и сродним правима, као и за моралнa права када су уметничка дела у питању.