Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНОВАЦИЈА

2. април 2012.

Фонд за иновациону делатност објавио је јавни позив за финансирање у оквиру Програма суфинансирања иновација (Matching Grants Program) који се финансира кроз претприступне фондове Европске Уније, а спроводи у сарадњи са Светском Банком у оквиру Пројекта подршке иновацијама у Србији.

Програм суфинансирања иновација има за циљ да суфинансира истраживачке и развојне активности у постојећим микро и малим компанијама, како би оне успоставиле сарадњу са стратешким партнерима, привукле инвеститоре и пласирале своје иновативне производе и услуге на тржиште. Програм ће финансирати до 70 одсто вредности пројекта у области технолошког развоја и комерцијализације у укупном износу до 300.000 евра.

Документацију је потребно доставити до 31. августа 2012. године, а све информације о јавном позиву се могу наћи на сајту www.inovacionifond.rs.