Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН СЕМИНАР О БИОТЕХНОЛОГИЈИ

ОДРЖАН СЕМИНАР О БИОТЕХНОЛОГИЈИ

30. март 2012.

Јуче је у свечаној сали Ректората Универзитета у Београду одржан семинар под називом "Извори информација у биотехнологији". Предавачи из Европског биоинформатичког института и Европског завода за патенте, у оквиру SLING пројекта (Serving Life-science Information for the Next Generation) Европске комисије, представили су базе података о протеинима, нуклеинским киселинама, хемијским ентитетима са биолошком активношћу и ензимима, које се могу бесплатно користити преко интернета.

Семинару је присуствовало око 100 учесника углавном из научних института, фармацеутских компанија, факултета и канцеларија патентних заступника. Заинтересованост за тему слободно доступних информација о биомолекулима су показали и ученици гиманазија. Учеснике семинара поздравила је Бранка Билен-Катић, помоћник директора Завода за интелектуалну својину, истакавши да је у последњих неколико деценија велики напредак у биотехнологији омогућио развој технологије рекомбиноване ДНК. „Ова технологија је постала кључна за напредак у фундаменталним истраживањима, али је омогућила и нови аспект развоја научних и привредних области, попут медицине, фармације, агрономије, ветерине и заштите животне средине“, рекла је Бранка Билен-Катић. Она је такође истакла значај система патентне заштите у области биотехнологије. „По порасту броја пријава патената у свету јасно је да су патенти основа пословних модела биотехнолошких компанија, јер они омогућавају да се на најбољи начин осигура новац који је уложен у истраживање. Анализом података о пословањима биотехнолошких компанија установљено је да компаније из области биотехнологије улажу велики проценат остварених прихода у даља истраживања. Код њих овај проценат износи 40-50%, док, примера ради, фармацеутске компаније улажу испод 13% својих остварених прихода“.

SLING пројекат је нарочито интересантан из разлога што је Европски биоинформатички институт међу првима у свету развио базе нуклеотидних секвенци. Поред предавача из SLING пројекта, предавање је одржао и др Никола Танић из Института за биолошка истраживања „др Синиша Станковић“ на тему „Биотехнологија у Србији“ и указао на проблем непостојања везе између домаћих научних института и биотехнолошких компанија. Предавањем о патентном систему, које је одржала Наташа Миловановић из Едукативно информативног центра Завода за интелектуалну својину, учесницима су представљени услови патентибилности и фазе поступка патентне заштите. У делу који је био посвећен радионици, учесници су постављали питања о патентној заштити и интересовали се за додатне информације о приказаним базама података и њиховом коришћењу. Предавачи SLING пројекта су указали на могућност да учесници семинара проследе додатна питања одељењима за подршку у приказаним базама и добију одговор путем и-мејла.

Све презентације са семинара у Београду и других семинара у оквиру SLING пројекта, као и имена и контакти свих предавача ангажованих на SLING пројекту доступни су на сајту http://www.sling-diffusion.eu/.