Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊА О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У ЗАВОДУ ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА И КОВАНОГ НОВЦА

28. март 2012.

На позив Завода за израду новчаница и кованог новца (ЗИН), представници Едукативно-информативног центра су јуче одржали семинар о интелектуалној својини. Предавања су обухватила патентни систем, основе жигова, дизајна и ауторских и сродних права, као и заштиту других облика знања у организацији.

Фокус семинара био је на темама патентне заштите у земљи и на међународном нивоу, и могућностима алтернативне заштите организационог знања и проналазака у виду меке интелектуалне својине. У сали Завода за израду новчаница и кованог новца било је око 20 представника ЗИН-а, пре свега сектора за развој. Учесници семинара су били веома активни током предавања и изражена је жеља за новим семинарима и радионицама у блиској будућности.