Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ У ОКВИРУ „INNOVATION COACH“ ПРОГРАМА ICIP ПРОЈЕКТА

ПРЕДАВАЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ У ОКВИРУ „INNOVATION COACH“ ПРОГРАМА ICIP ПРОЈЕКТА

23. март 2012.

На Факултету инжењерских наука у Крагујевцу јуче је одржан други у низу серије дводневних семинара – радионица намењених подизању капацитета за иновације на универзитетима под називом „Innovation Coach“, у оквиру ICIP пројекта подршке иновацијама. Том приликом је од стране стручњака Едукативно-информативног центра одржано предавање о универзитетима и интелектуалној својини.

На предавању на тему „Универзитети и интелектуална својина“ указано је на значај заштите резултата истраживања насталих на универзитету кроз примере добре праксе универзитета из САД и Велике Британије. Такође, учесници су упознати са врстама права интелектуалне својине, уз посебан осврт на патентни систем у Србији и начине за заштиту проналазака на међународном нивоу.

Због услова новости који заштита патентом захтева, у академској заједници се често поставља питање да ли објавити научни рад о резултатима који би могли бити предмет потоње заштите патентом, те је на ову тему развијена дискусија током предавања. Посебна пажња била је посвећена и значају коришћења патентне документације у свакодневном раду као извора информација који указује на најновије трендове у различитим областима технологије.