Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ИНДУСТРИЈЕ

СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ИНДУСТРИЈЕ

21. март 2012.

У београдском хотелу Палас је у уторак, 20. марта, у организацији регионалне организације ТАЗ и Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину, одржан семинар о патентној заштити за представнике фармацеутске индустрије, на коме су предавања одржала два стручњака из Завода.

Семинару је присуствовало око 15 представника домаћих страних фармацеутских кућа, патентних заступника и адвоката. У првом делу семинара представљен је значај коришћења система интелектуалне својине у фармацеутској индустрији, уз фокус на патентној заштити лекова. Представљен је и нови закон о патентима уз наглашавање битних измена које он доноси. Други део предавања односио се на специфичности састављања патентних пријава у области хемије и фармације, као и различитих предмета заштите у овој области. Нарочито је указано на различите типове патентних захтева у односу на предмет заштите кроз конкретне примере. Учесници су били веома активни на семинару, те је развијена корисна дискусија о бројним питањима из ове области. Посебна пажња била је посвећена примени одредаба сертификата о додатној заштити.