Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊА У МИТРОСРЕМУ

21. март 2012.

На позив руководства фирме Митросрем из Сремске Митровице, стручњаци Едукативно-информативног центра одржали су јуче предавања о значају заштите права интелектуалне својине у седишту фирме. Посебна пажња на предавањима којима је присуствовао менаџмент фирме посвећена је заштити и употреби жига и индустријског дизајна.