Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР У КИКИНДИ

СЕМИНАР У КИКИНДИ

12. март 2012.

У петак, 9. марта, у Центру за стручно усавршавање из Кикинде одржан је семинар Едукативно-информативног центра на тему Заштите права интелектуалне својине у организацији Општег удружења предузетника из Кикинде.

Семинар, који је био посвећен врстама и значају заштите права интелектуалне својине, заштити знака жигом и заштити ознака географског порекла, побудио је велико интересовање присутних, а пре свега, приватних предузетника и занатлија.

На основу показаног интересовања током семинара, посебно је истакнут значај заштите знака жигом за мала и средња предузећа, као и значај ознака географског порекла у циљу локалног и регионалног развоја. Представљене је и улога Завода у подршци развоју предузетника у Србији.